Úvod

Cílem magisterského studia sociologie je kultivovat pochopení složitějších teoretických výkladových schémat, jakož i zvládání mocnějších výzkumných a analytických metod, které jsou nezbytné pro vědecké poznání našeho měnícího se světa. Výuka se zaměřuje na rozvíjení schopnosti studujících získávat a zpracovávat různé druhy sociologicky významných informací. Důraz je kladen na podporu samostatnosti, kritičnosti a inovativnosti studujících, s konzultačním vedením zkušených vyučujících.

Čím je studium oboru specifické

Navazující magisterské studium sociologie rozvíjí a obohacuje teoretické i metodologické znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia sociologie, počítá však také s osvojením těchto znalostí a dovedností u absolventů a absolventek příbuzných oborů. Katedra umožňuje ucházet se o magisterské studium i absolventům a absolventkám akreditovaného bakalářského studia z jiných vysokých škol. Magisterské studium lze absolvovat s výběrem profilace, či obecně bez profilace. Výběr profilací je aktuálně v následujících oblastech: genderová studia, sociální antropologie, populační studia. Bez ohledu na profilaci však můžete navštěvovat vybrané kurzy. Katedra nabízí také magisterské studium sociologie v angličtině.

Klíčová témata oboru

Od 60. let 20. století se na katedře sociologie výrazně etabloval výzkum rodiny (Ivo Možný), později výzkum populačního vývoje (Ladislav Rabušic), jakož i bádání v oblasti sociologické teorie (Jaroslav Střítecký) či historické sociologie (Jan Keller). V 90. letech 20. století se rejstřík výzkumných orientací katedry dále a poměrně radikálně rozšířil – v posledních letech se nově ustavují výzkumné týmy výzkumu zejména v oblastech urbánních a migračních studií, kulturní sociologie a genderových studií.

Uplatnění absolventů

Studující magisterského stupně sociologie jsou připravováni k samostatné analytické či koncepční práci v různých oblastech pracovní činnosti, včetně sociologického výzkumu. Značná část našich absolventů pracuje v pozicích analytických, organizačních a administrativních na nejrůznějších státních úřadech, ve výzkumných a konzultačních firmách, v oblasti zdravotnictví a školství, a neposlední řadě v nevládných organizacích.


Nabídka studijních programů

  • prezenční studium
  • prezenční studium v angličtině

Partnerské univerzity

  • University College London, Velká Británie
  • Kobenhavns Universitet, Dánsko
  • Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo
  • Universitetet i Bergen, Norsko
  • a další

Užitečné odkazy

Graduate Study Program: Sociology

O magisterském studiu v angličtině se dozvíte více na samostatných stránkách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.