Historie katedry


Katedra sociologie vznikla na Masarykově univerzitě již v roce 1921 a patří tak k nejstarším sociologickým pracovištím v Evropě. Pod dlouholetým vedením Inocence Arnošta Bláhy – zakladatele katedry, ale také jednoho ze zakladatelů české sociologie a žáka Emila Durkheima – dostává sociologie na Masarykově univerzitě výrazný odborný profil a zvuk. Meziválečná "brněnská sociologická škola" se stala v dějinách české sociologie pojmem. V roce 1926 zde byl například jmenován profesorem Emanuel Chalupný, působil zde J. L. Fischer a další sociologové, kteří formovali vývoj svého oboru v Čechách. Výrazným počinem katedry bylo vydávání prestižního časopisu Sociologická revue, který patřil v 30. letech 20. století k evropské špičce.

Po roce 1948 byla katedra úředním nařízením zrušena. Obnovena byla v polovině 60. let, ale po krátkém období rozvoje byla její činnost opět utlumena. Přesto se na ní i v normalizačním období 70. a 80. let 20. století podařilo udržovat relativně liberální a dělnou atmosféru, zejména v období, kdy ji vedl Jaroslav Střítecký. Katedra tehdy představovala v československém kontextu ojedinělý prostor odborného uplatnění pro začínající (Jan Keller, Ladislav Rabušic aj.) nebo politicky nežádoucí (Ivo Možný, Lubomír Nový aj.) sociology. Podobnou roli ve vztahu k mimobrněnským kolegům a kolegyním sehrávaly i katedrou pravidelně pořádaná sympozia k otázkám životního způsobu.

Po roce 1990, pod vedením Iva Možného, katedra prošla výraznými organizačními změnami: radikálně reformovala způsob výuky, otevřela se mezinárodní spolupráci i konkurenci, začala klást silný důraz na výzkumnou činnost, ale zároveň zaznamenala značný růst počtu studujících. Stala se nejen rodištěm řady nově vznikajících oborů a kateder, jako Sociální politika a sociální práce, Mediální studia nebo Humanitní environmentalistika. Výrazně se také podílela na rekonstrukci a rehabilitaci sociálních věd v České republice vůbec. V roce 1998 se katedra sociologie stala součástí a hlavním hnacím motorem nově zakládané Fakulty sociálních studií.

V roce 2005 byla nabídka studia rozšířena o bakalářské studijní programy genderová studia a sociální antropologie. V současné době je na katedře možné studovat na magisterském stupni také sociologii se zaměřením na genderová studia, sociální antropologii, urbánní či populační studia a anglické obory Sociology a Cultural sociology.

V posledních letech jsme dosáhli řady úspěchů doma i v zahraničí.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.