Katedra sociologie

Magisterské studium sociologie s profilací Populační studia

Profilace je určena absolventům bakalářského studia sociologie (případně i příbuzných disciplín) se zájmem o obecné otázky vývoje populace, jejich předpoklady a důsledky pro společnost. Zahrnuje znalosti a dovednosti v oblasti populační teorie, populačních problémů i metod demografického výzkumu; zejména se na zaměřuje na problematiku sociologie rodiny, stárnutí a sociálních nerovností. Program staví na anglosaské tradici populačních studií a používá konceptuální a teoretické přístupy sociálních věd, zejména sociologie. V profilaci převažuje důraz na používání kvantitativních dat, nicméně i studující preferující kvalitativní, historicko-komparativní či smíšené přístupy jsou vítáni.

Studující absolvují povinně kurzy, které tvoří základ magisterského programu sociologie (bez profilace). Aby se studující mohl/a zapsat do kurzu SOC544 (Seminář k diplomové práci se zaměřením na populační studia), musí povinně absolvovat:

  • SOC661 Teoretická sociologie
  • Jeden ze dvou kurzů v bloku Sociologický výzkum – kvantitativní či kvalitativní (SOC662 nebo SOC663)
  • SOC 544a Projekt k diplomové práci se zaměřením na populační studia

Dále musí studující v rámci specializace absolvovat nejméně 3 z níže uvedených kurzů (nabídka platí pro IR 2017/2018):

  • SOC590 Populační studia (alternativně SOC577 Population Studies)
  • SOC608 Advanced Methods of Demographic Analysis
  • SOC606 Sociologie rodiny (alternativně SOC502 Sociology of the Family)
  • SOC570 Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze

Doporučený studijní plán najdete v tabulce v ISu.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.