Badatelská odpoledne

Badatelská odpoledne jsou neformální setkání a diskuse nad výsledky výzkumů členek a členů Katedry sociologie, Ústavu populačních studií, doktorských studujících a hostů. Trvají hodinu, obvyklý formát je 40 minut prezentace a 20 minut diskuse.
Badatelská odpoledne jsou otevřena všem studujícím i veřejnosti.
Konají se téměř pravidelně, téměř každou středu v učebně U34, čas obvykle 14:00.

Postupně aktualizovaný plán badatelských odpolední na podzimní semestr 2020 najdete zde


Aktuální pozvánky a abstrakty příspěvků sledujte na facebooku katedry.