Magisterské studium sociologie se zaměřením na genderová studia

Profilace je určena jak absolventům/kám bakalářksých genderových studí, tak absolventkám/ům jiných bakalářských oborů na katedře sociologie (či podobných oborů na jiných vysokých školách). Studium je koncipováno v teoretické, metodologické a aplikované linii: teoretická (konceptuální zahrnuje rozšíření znalosti sociologických teorií genderu, metodologická se orientuje zejména na kvalitativní výzkum a etnografii, aplikovaná sestává ze studia substantivně úžeji orientovaných oblastí (sexualita, vzdělávání, třída, studia mužství)

 

Aby se studující mohl/a zapsat do kurzu SOC541 Seminář k diplomové práci se zaměřením na genderová studia, musí povinně absolvovat následující předměty:

  • SOC661 Teoretická sociologie
  • SOC660 Sociologický výzkum
  • SOC541a Projekt k diplomové  práci se zaměřením na genderová studia

3 z níže uvedených:

  • SOC592 Sexualita a gender za komunismu
  • SOC596 Muži mocní, nemocní i bezmocní
  • SOC589 Sociologie medicíny
  • SOC594 Třída, gender, etnicita ve vzdělávání
  • SOC610 Race, Religion and the Feminine: Postcolonial and Postsocialist Formations

Obecně jarní semestr

SOC596 Muži mocní, nemocní i bezmocní - Šmídová

SOC589 Sociologie medicíny – Slepičková, Šlesingerová, Šmídová,

Obecně podzimní semestr

SOC594 Třída, gender, etnicita ve vzdělávání - Jarkovská, Nedbálková

 

Doporučený studijní plán najdete v tabulce v ISu.

Každý kurz je obvykle vypisován jednou za dva roky, zařazení v semestru se může měnit. Pro přesné informace sledujte rozpis aktuálních kurzů v ISu.