Katedra sociologie

Magisterské studium sociologie se zaměřením na genderová studia

Profilace je určena jak absolventům/kám bakalářských genderových studí, tak absolventkám/ům jiných bakalářských oborů na katedře sociologie (či podobných oborů na jiných vysokých školách). Studium je koncipováno v teoretické, metodologické a aplikované linii: teoretická (konceptuální zahrnuje rozšíření znalosti sociologických teorií genderu, metodologická se orientuje zejména na kvalitativní výzkum a etnografii, aplikovaná sestává ze studia substantivně úžeji orientovaných oblastí (sexualita, vzdělávání, třída, studia mužství)

 

Doporučený studijní plán najdete v tabulce v ISu.

Každý kurz je obvykle vypisován jednou za dva roky, zařazení v semestru se může měnit. Pro přesné informace sledujte rozpis aktuálních kurzů v ISu.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.