Katedra sociologie

Magisterské studium sociologie s profilací Sociální antropologie

Profilace je určena jak absolventům/kám bakalářského studia sociální antropologie, tak také  sociologie a genderových studií, a stejně tak i absolventkám/ům jiných bakalářských oborů na Fakultě sociálních studií či antropologie a podobných oborů na jiných vysokých školách. Studium je koncipováno v teoretické, metodologické a aplikované linii. Zahrnuje rozšíření znalosti současných antropologických teorií a soustředí se na specifické oblasti sociální antropologie (medicína, technologie, migrace, rodina, materiální kultura, vzdělávání, gender, apod.). Jako jedno ze specifik nabízí program také důraz na antropologický výzkum. Studující povinně absolvují také kurzy, které tvoří základ programu sociologie (bez profilace).

Aby se studující mohl/a zapsat do kurzu SOC542 Seminář k diplomové práci se zaměřením na sociální antropologii, musí povinně absolvovat následující předměty:

  • SOC661 Teoretická sociologie
  • SOC660 Sociologický výzkum
  • SOC587 Antropologické teorie
  • SOC542a Projekt k diplomové práci se zaměřením na SAN

2 z níže uvedených

  • SOC568 Antropologický výzkum
  • SOC586 Antropologie vzdělávání
  • SOC562 Social Life of Things: Material Culture and Consumption
  • SOC599 Gender a rodina v době migrace a mobility
  • SOC600 Antropologie, tělo a medicína

 

Doporučený studijní plán najdete v tabulce v ISu.

VŠECHNY PROFILOVÉ KURZY JSOU OTEVŘENÉ VŠEM STUDUJÍCÍM CELÉHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU SOCIOLOGIE, BEZ OHLEDU NA PROFILACI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.