Bez popisku

Katedra sociologie nabízí studium na všech stupních univerzitních studijních programů: bakalářském, magisterském a doktorském. Sociologii u nás lze přitom studovat pouze v prezenční formě studia. Katedra nabízí také akreditované studijní programy sociologie vyučované v angličtině, a to na magisterském a doktorském stupni.

V bakalářském stupni studia se lze na FSS studovat sociologii jak jednooborově, tak jako hlavní či vedlejší studijní plán (dříve dvouoborově), tzn. v kombinaci s jiným studijním plánem akreditovaných studijních programů fakulty i v mezifakultním studiu. Od podzimního semestru roku 2019 lze také zvolit a studovat jednooborovou sociologii se Specializací na gender. Vedle kmenového programu Sociologie lze na katedře studovat také program Sociální antropologie (na bakalářském stupni v prezenční formě). Na kmenový program sociologie i na program sociální antropologie a specializaci gender pak navazují magisterské studijní specializace studijního programu sociologie.

Uspořádání programu sociologie vede k otevřenosti magisterského (a doktorského) studia sociologie i pro absolventky a absolventy bakalářského (magisterského) studia příbuzných programů, nejen sociální antropologie nebo specializace genderových studií, nýbrž také například historie, religionistiky, ekonomie, psychologie, politologie, filosofie, práva, mediální studií.

Přihlaste se ke studiu!

Další informace pro uchazeče o předmětech a obsahu studia najdete zde

Elektronickou přihlášku ke studiu na MU najdete zde.

Více informací o aktuálních studijních kombinacích najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.