Katedra sociologie

Magisterské studium sociologie s profilací Urbánní studia

Specializace je určena jak absolventům/kám bakalářského studia sociologie, tak absolventkám/ům jiných bakalářských oborů na katedře sociologie či podobných oborů na jiných vysokých školách. Studium je koncipováno v teoretické, metodologické a aplikované linii. Zahrnuje rozšíření znalosti sociologických teorií města a historie studia města v sociálních vědách a soustředí se na specifické oblasti studia města (sociologie prostoru a architektury, veřejný prostor, proměny měst ve vztahu k politickým a ekonomickým změnám, trendy vývoje měst). Studující povinně absolvují také kurzy, které tvoří základ programu sociologie (bez profilace).

Aby se studující mohl/a zapsat do kurzu SOC543 Seminář k diplomové práci se zaměřením na urbánní studia, musí povinně  absolvovat nasledující předměty:

  • SOC661 Teoretická sociologie
  • SOC660 Sociologický výzkum
  • SOC543a Projekt k diplomové práci se zaměřením na Urbánní studia

3 z níže uvedených:

  • SOC569 Proměny měst
  • SOC584 Sociologie veřejného prostoru
  • SOC593 Sociologie prostoru a architektury
  • SOC551 Město v sociologii 20. a 21. století

Tyto podmínky platí pro všechny dosavadní imatrikulační ročníky. Podmínky pro zápis SOC538 Seminář k diplomové práci se mohou měnit. Sledujte proto prosím aktuální informace k profilaci.

Doporučený studijní plán najdete v tabulce v ISu.

VŠECHNY PROFILOVÉ KURZY JSOU OTEVŘENÉ VŠEM STUDUJÍCÍM CELÉHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU SOCIOLOGIE, BEZ OHLEDU NA PROFILACI.

Každý kurz je obvykle vypisován jednou ročně nebo jednou za dva roky, zařazení v semestru se může měnit. Pro přesné informace sledujte rozpis aktuálních kurzů v ISu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.