Mgr. Marek Šebeš, PhD.

Už během doktorského studia začal pracovat jako dramaturg dokumentárních filmů v České televizi, nakonec zde strávil šest let (2005-2009) a pomohl na svět několika desítkám českých dokumentů. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pro budoucí učitele výchovy k občanství (ZŠ) a základů společenských věd (SŠ) vyučuje předměty jak se sociologickou tématikou, tak s tématikou médií.

Zabývá se problematikou mediální výchovy, rolí médií v životě dětí a dospívajících, temporálními aspekty mediální komunikace a sociologií času. Publikoval v řadě kolektivních monografií (Mediální pedagogika: Média a komunikace v teorii a učitelské praxi; Média pod lupou: Mediální výchova jako téma celoživotního vzdělávání; Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství aj.) a odborných časopisů. Problematice médií a času se věnoval například v odborných statích Čas a televize: Čtyři aspekty časové organizace televizního vysílání a každodenního života a Média a čas v našem každodenním životě.

Stručný souhrn hlavních publikací je na https://jcu.academia.edu/MarekSebes

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.