Katedra sociologie

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, PhD.

Jaroslava Hasmanová Marhánková dokončila doktorské studium v oboru sociologie na FSS MU v roce 2011. Její dizertační práce s názvem Aktivita jako projekt. Diskurzy aktivního stárnutí a jejich odezvy v životech českých seniorů a seniorek vyšla knižně v Sociologickém nakladatelství. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni, kde přednáší kurzy věnované metodám kvalitativního výzkumu, sociologii genderu a životního cyklu. Zároveň pravidelně spolupracuje s neziskovými organizacemi na projektech zaměřujících se na postavení žen a seniorů/rek ve společnosti. Ve svých výzkumech se soustředí především na otázky stárnutí a genderu. Od ukončení doktorského studia byla řešitelkou či členkou několika projektů financovaných Grantovou agenturou ČR. Její současný výzkumný projekt se věnuje studiu partnerských biografií v pozdějším věku.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.