Katedra sociologie

Doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.

Dušan Janák začal studovat sociologii na FF MU v roce 1997 těsně před vznikem FSS. Doktorát ze sociologie ukončil zhruba o deset let později (2008). Pro sociologii jej nadchla učebnice Jana Kellera, se kterou se shodou okolností seznámil na sportovně zaměřené střední škole. Studium sociologie jej bavilo především na bakalářském stupni a potom na doktorátu, který je de facto samostudiem. Zájem o sociologické klasiky probuzený přednáškami Radima Marady určily téma disertace (sociologie zakladatele tzv. Brněnské sociologické školy I. A. Bláhy), která vyšla roku 2009 tiskem.

V letech 2013 – 2017 vedl Centrum empirických výzkumů Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Působení na CEV přineslo celou řadu empirických výzkumů nezřídka aplikovaného charakteru, které jsou většinou interdisciplinární a vyžadují použití pestré škály metod. V akademické rovině to prohloubilo zájem o sociologickou epistemologii a metodologii. Sem patří mj. užití a reflexe v sociologii nekonvenčních výzkumných postupů jako archivní výzkum (dějiny sociologie, analýza dat sociologického výzkumu města Brna z roku 1947), sociální introspekce, využití umění v sociologickém výzkumu (především spolupráce s fotografem Jindřichem Štreitem), obsahová analýza dokumentů, porozumění obrazem, nebo počítačové modelování umělých společností (agent based modeling ve spolupráci s Františkem Kalvasem). Od roku 2016 se začal zajímat o témata na pomezí sociálních a přírodních věd problematizující dělicí čáru mezi světem přírody a kultury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.