Katedra sociologie

Doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

Ještě v době doktorského studia (ukončeno v roce 2002 obhajobou disertace Důvěra a přerod) „přesídlil“ z Masarykovy univerzity na Univerzitu Palackého v Olomouci. Už řádku let je vědeckým tajemníkem Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci a od roku 2016 také docentem sociologie (habilitace Politika jako povolání, politika jako job).

Na katedře se zabývá především kvantitativním výzkumem a analýzou dat. Badatelsky je „doma“ nejvíce v ekonomické a politické sociologii. Věnuji se především výzkumu aktérů lokální a regionální samosprávy (zastupitelů, starostů aj.). Cení si spolupráce s týmem Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Díky ní dlouhodobě participuje na mezinárodních výzkumech místní a regionální samosprávy, které se snaží obohatit o domácí specifika. Zastoupení ČR v těchto komparativních výzkumech opakovaně podpořila GA ČR. Výsledky mohli posoudit čtenáři kapitol v kolektivních monografiích vydaných vydavatelstvím Springer VS a Routledge (2013, 2016), monografií vydaných v Sociologickém nakladatelství (2011, 2015) či studií v časopisech Local Government Studies, Regional and Federal Studies, Journal of Legislative Studies, Sociologický časopis aj. Více viz http://www.ksoc.upol.cz/katedra/clenove_katedry/Rysavy_Dan.html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.