Sledujte opatření k prevenci šíření koronaviru na https://www.muni.cz/koronavirus. Katedra sociologie postupuje v souladu s opatřeními rektora MU a děkana FSS. Kontaktní výuka se nekoná.

Odkazy

Terminář katedry jaro 2020

(aktualizace termináře 26/3 2020 - změny termínů spojených s obhajobami a SZZ pro ty, kteří chtějí k červnovým termínům - v dalších aktualizacích budou upřesněny další možnosti)

Web Chci na FSS
Informační systém MU