„„Nikdy jsem nebyl moderní.““

Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.61
Telefon: 549 49 8396
Email: vido@mail.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

Sociologie náboženství, sociologická teorie, obecná sociologie

Profesní zájem

Zaměřuji se především na problematiku vztahu náboženství a společnosti v podmínkách moderní doby. Klíčová témata pro mě představují otázky sekularizace, náboženské změny a vlivu náboženských (resp. sekulárních) hodnot na lidské jednání. Jsem fanouškem propojování perspektiv různých disciplín a subdisciplín a plodné spolupráce mezi teorií a empirickým výzkumem různého ražení.

Osobní zájmy

Historie (zvláště ta moderní a česká, resp. středoevropská), chůze pěšky a cestování vlakem, sladkosti všeho druhu, rodinné radosti a strasti, učení se novému

Vybrané publikace

  • VIDO, Roman, David VÁCLAVÍK a Antonín PALEČEK. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In Roberto Cipriani and Franco Garelli. Sociology of Atheism. Leiden: Brill, 2016. s. 201-232, 32 s. Annual Review of the Sociology of Religion. Volume 7. ISBN 978-90-04-31753-6. doi:10.1163/9789004319301.
  • VIDO, Roman a Tomáš KATRŇÁK. Sociologie. In Odmaturuj! ze společenských věd. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015. s. 132-152, 21 s. ISBN 978-80-7358-243-2.
  • VIDO, Roman a Antonín PALEČEK. Náboženské vyznání v České republice z perspektivy inter- a intragenerační transmise. Naše společnost, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 24-35. ISSN 1214-438X. doi:10.13060/1214438X.2014.2.12.124.
  • ZÁVORKOVÁ, Petra a Roman VIDO. "Když jí otřu obličej, tak je to modlitba". Biograf - časopis pro kvalitativní výzkum, Praha, 2011, roč. 52-53, Prosinec, s. 3-40. ISSN 1211-5770.
  • VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 350 s. Sociologická řada, svazek č. 11. ISBN 978-80-7325-266-3.
  • LAUDÁTOVÁ, Marie a Roman VIDO. Současná česká religiozita v generační perspektivě. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2010, roč. 7, č. 4, s. 37-61. ISSN 1214-813X.
  • VIDO, Roman. Vstanou noví bohové: Odkaz Émila Durkheima pro moderní sociologii náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010. s. 41-63, 23 s. ISBN 978-80-86702-69-8.
  • VIDO, Roman. Émile Durkheim a moderní sociologie náboženství. In Kusá, Zuzana, Tížik, Miroslav (eds.), Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009. s. 275-298, 24 s. ISBN 978-80-85544-58-9.
  • VIDO, Roman. Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, 3-4, s. 27-51. ISSN 1214-813X.
  • VIDO, Roman. Město zbožné a město bezbožné. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2007, roč. 2006, č. 2, s. 65-83. ISSN 1214-813X.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.