Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.51
Email: pavel.pospech@gmail.com

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

Sociologická teorie, interakcionismus, veřejný prostor, sociální konstruktivismus, sociologie venkova, moderní self.

 

Profesní zájmy

Mým hlavním zájmem je veřejný prostor a s ním spojený problém řádu. Ve svých výzkumech se věnuji řádu a ne-řádu v různých prostředích jako jsou nákupní centra nebo veřejná prostranství českých měst po roce 1989. Otázkami řádu, patřičnosti a nepatřičnosti jsem se zabýval během ročního pobytu na Technické univerzitě ve Vídni a v rámci stipendia Fulbrightovy nadace také na Yale University.

Zajímá mě také interakce ve veřejném prostoru, zejména v souvislosti s teorií interakčního řádu. Fascinuje mě koncept autenticity v pozdně moderní společnosti a zabývám se proto tím, jak se v rámci interakčního řádu utváří a reprodukuje “autentické já”. Z těchto důvodů jsou pro mě pochopitelně nesmírně inspirující sociologické práce Ervinga Goffmana.

Mimo tyto oblasti se zabývám sociologií venkova. K venkovu a k jeho různým zobrazením přistupuji především z kulturní perspektivy. Jsem členem European Society for Rural Sociology a výsledky svých výzkumů jsem publikoval v domácích i mezinárodních časopisech. Jsem editorem anglické verze časopisu Sociální studia/Social Studies.

Můj profil: https://muni.academia.edu/PavelPospech

Osobní zájmy

 

Mám rád staré filmy a výstavy dokumentárních fotek. Rád čtu, hraju fotbal a jezdím vlakem. Jsem špatný, ale nadšený šachista a baskytarista.

Výběr relevantních publikací

Pospěch, P. (2016). Urban or Family-Friendly? The Presentation of Czech Shopping Centers as Family-Friendly Spaces. Space and Culture (published ahead of print on June 21, 2016).

Pospěch, P. (2016). Caution, Control and Consumption. Pp. 101-122 In: De Backer, M., Melgaço, L., Varna, G., & Menichelli, F. (Eds.). (2016). Order and Conflict in Public Space. London: Routledge.

Pospěch, P. (2016). Negotiating Public Space in Shopping Malls. In: Hristova, S., & Czepczynski, M. (Eds.). (2016). Public Space: Between Reimagination and Occupation. London: Routledge.

Pospěch, P., & Delin, M. (2016). Komodifikace venkova a utváření identity regionu [The Commodification of the Rural and the Construction of Regional Identity]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 52(2), 209-235.

Pospěch, P., & Delin, M. (2016). Vývoj přístupů ke zkoumání venkova v rurální sociologii [Approaches Towards the Study of the Rural in Rural Sociology]. Sociologia, 48(1), 5-24.

Pospěch, P. (2015). Od veřejného prostoru k nákupním centrům: svět cizinců a jeho regulace [From Public Space to Shopping Mall: the World of Strangers and its Regulation]. Praha: Sociologické nakladatelství.

Pospěch, P., Spěšná, D., & Delín, M. (2015). Vynalézání venkova v ČR po roce 1989 [Re-inventing the Rural in the post-1989 Czech Republic]. Brno: CDK.

Pospěch, P., Spěšná, D., & Staveník, A. (2015). Images Of A Good Village: A Visual Analysis Of The Rural Idyll In The “Village Of The Year” Competition In The Czech Republic. European Countryside, 7(2), 68-86.

Pospěch, P. (2014). Discursive no man's land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic. Journal of Rural Studies, 34, 96-107.

Pospěch, P. (2013). Městský veřejný prostor: interpretativní přístup [The Urban Public Space: An Interpretative Approach]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 49(01), 75-100.

Pospěch, P. (2013). Exkluze v privatizovaném městském prostoru: případová studie nákupního centra [Exclusion from Urban Privatised Space: A Case Study of a Shopping Centre]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 49(5), 751-779.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.