Katedra sociologie

Petr Mezihorák

Petr Mezihorák vystudoval bakalářský program politologie na FSS MU, magisterský program Hospodářská politika na ESF MU a doktorský program Sociologie na FSS MU. Disertační práci, která se věnovala sociologickému uchopení relokace pracovních činností v bankovním sektoru ze západní do střední a východní Evropy, obhájil v roce 2018. I díky transdisciplinaritě svého studia byl v témže roce přijat jako postdoktorský kvalitativní výzkumník do čtyřletého výzkumného projektu SHARE - Seizing the Hybrid Areas of work by Re-presenting self-Employment financovaném European Research Council. Od června 2018 do ledna 2019 tak působil na University of Leeds ve Velké Británii, poté se spolu s projektem přestěhoval na Università degli Studi di Milano v Itálii. Od února 2021 pracuje jako vědecký pracovník na Sociologickém ústavu Slovenské akademie věd.​ Jeho hlavním výzkumným zájmem je proměna práce, jak z hlediska pracovního procesu, tak z hlediska proměn její role a vztahů, v nichž je vázána v současné společnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.