Katedra sociologie

Studium genderu mi dalo zejména pocit hrdosti, sebevědomí a schopnost kvalitní práce s informacemi.

Jméno a příjmení: Eliška Pudová

Studium na FSS: Genderová studia

Práce a kariéra: vedoucí manažerka projektové kanceléře CEITEC

Jaká je vaše profese?

Již pátým rokem působím na Masarykově univerzitě ve výzkumném centrum CEITEC. Začínala jsem na pozici asistentky, následně jsem působila na pozici obecné projektové manažerky a poslední rok vykonávám funkci vedoucí manažerky projektové kanceláře. Moje agenda pokrývá relativně široké spektrum aktivit od řízení dotačního managementu, přes agendu rozvoje lidských zdrojů až po zajištění provozu výzkumné infrastruktury. Díky studiu genderových studií na FSS MU se snažím i na našem pracovišti přicházet s projekty a aktivitami na podporu rovných příležitostí a konceptu slaďování osobního a rodinného života. Příkladem může být projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který již třetím rokem realizujeme na půdě CEITECu.

Co vám dalo studium genderu?

O této otázce jsem sama přemýšlela už mnohokrát a musím říct, že studium genderu mi dalo zejména pocit hrdosti, sebevědomí a schopnost kvalitní práce s informacemi. V rámci tříletého studia (v mém případě v kombinaci se sociologií) jsem postupně pronikala do témat, o kterých jsem dříve nejen nepřemýšlela, ale hlavně jsem je neviděla a nevnímala jako problematická. Jednalo se o témata, jako je vliv společnosti na utváření jednotlivce (sociální konstrukce reality), existence přímé i nepřímé diskriminace, tlak společnosti na to, jak má jedinec vypadat, jak se má chovat, a to nejen na základě jeho/jejího pohlaví. V rámci studia probíhalo hodně diskusí, samozřejmostí byla samostatná příprava, hodně čtení, díky kterému jsem se nejen naučila mnohem lépe anglicky (texty byly většinou v angličtině), ale taky lépe argumentovat a být schopná porozumět i argumentaci opačné strany. Myslím, že jsem mnohem tolerantnější a snad i odolnější vůči různým nátlakům společnosti ve vztahu k tomu, jak bych se měla chovat a jaké hodnoty vyznávat :-)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.