Katedra sociologie

Katedra získala prestižní granty

Na nové mapě evropských výzkumných infrastruktur ESFRI je zařazen i projekt GGP (Generations and Gender programme), na němž se prostřednictvím výzkumu Současná česká rodina podílí i naše katedra. GGP se tak řadí po bok několika málo dalších významných celoevropských výzkumných infrastruktur, které jsou považovány za základ vitálního rozvoje evropské vědy. GGP sbírá, zpracovává a poskytuje výzkumníkům a výzkumnicím data o rodině a populačním vývoji v režimu open access. Řešitelem na katedře sociologie FSS MUNI je Martin Kreidl.
Více na https://www.ggp-i.org/esfri-roadmap/, nebo https://www.facebook.com/SoucasnaCeskaRodina/.

V grantové soutěži standardních grantů GAČR uspěli letos dva členové Katedry sociologie: Pavel Pospěch s projektem Města a venkov: kulturní sociologie společenské polarizace Jeho cílem je vysvětlit společenskou a politickou relevanci polarizace mezi městem a venkovem a identifikovat hodnoty a významy, které ji posunují do centra současného společenského konfliktu.

Tomáš Katrňák jako spoluřešitel projektu Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy?​ Na němž se podílí také Sociologický ústav Akademie věd ČR, konkrétně Natále Simonová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.