Projects

Řešíme projekt excelence v základním výzkumu "Dynamika změny v české společnosti" či projekt z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity "Paměť romských dělníků" a několik projektů financovaných Grantovou agenturou ČR: "Placená péče o děti a domácnost v Česku a na Slovensku", "Incivility in urban public space".
V minulosti jsme úspěšně řešili mezinárodní výzkumné projekty financované Evropskou komisí v rámci programu Marie Curie či výzkumný záměr "Reprodukce a integrace splečnosti".


Total number of projects: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.