Katedra sociologie nabízí studium na všech stupních univerzitních studijních programů: bakalářském, magisterském a doktorském. Na bakalářském a doktorském stupni lze přitom studovat sociologii jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Magisterský studijní program sociologie se studuje pouze prezenčně. Katedra nabízí také akreditované studijní programy sociologie vyučované v angličtině, a to na magisterském a doktorském stupni. Vedle kmenového oboru Sociologie lze na katedře studovat také obory Sociální antropologie (na bakalářském stupni v prezenční formě) a Genderová studia (na bakalářském stupni v prezenční i kombinované formě).

Toto uspořádání vede k otevřenosti magisterského (a doktorského) studia sociologie i pro absolventky a absolventy bakalářského (magisterského) studia příbuzných oborů, nejen sociální antropologie nebo genderových studií, nýbrž také například historie, religionistiky, ekonomie, psychologie, politologie, filosofie, práva, mediální studií.

Přihlaste se ke studiu!

Elektronickou přihlášku ke studiu na MU najdete zde.

Více informací o aktuálních studijních kombinacích najdete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.