„Motto: „Raz nájdem správne slová. A všetky budú jednoduché.“ Jack Kerouac“

 

Obor: Sociální antropologie
Místnost:  3.48
Telefon:  
Email: 103713@mail.muni.cz

Odborné zaměření

 • materiálna kultúra a spotreba
 • platená starostlivosť o deti a domácnosť; au pair
 • rod a reprodukčné práce
 • materstvo a starostlivosť o deti

Profesní zájem

Mojou ambíciou je pomocou zúčastneného pozorovania a rozhovorov sprostredkovať skúsenosť ľudí, s ktorými pracujem. Fascinuje ma pracovať s rôznymi štýlmi akademického písania.
Moje profesijné záujmy sa týkajú dvoch tém:
Prvou je sociálny život vecí – to, ako ľudia používajú predmety na vytváranie sociálnych vzťahov a kultúrnych významov. Môj záujem o materiálnu kultúru a spotrebu vyústil v doktorandskú dizertačnú prácu, venovanú malým miestnym obchodom na slovenskom vidieku. Neskôr som v rámci výskumu au pair pobytov sledovala, ako au pair a ich hostiteľské rodiny používajú predmety a priestor (hlavne zariadenie a používanie izieb au pair) na vytváranie, vyjednávanie a akcentovanie vzájomných vzťahov.
V súčasnosti sa materiálnej kultúre venujem predovšetkým vo výuke. Na odbore sociálna antropológia vyučujem predmety materiálna kultúra, spotreba a konzumná spoločnosť a ekonomickú časť politickej a ekonomickej antropológie. Na magisterskej sociológii učím sociálny život vecí.
Druhou témou, ktorej sa odborne venujem už viac ako desať rokov, sú platené práce v domácnosti – upratovanie, varenie a starostlivosť o deti.
V rokoch 2004 – 2005 som strávila rok zúčastneným pozorovaním a rozhovormi so slovenskými au pair, žijúcimi v Londýne. Au pair pobyty som sledovala ako dočasnú migráciu mladých ľudí, ako jeden typ platenej práce v domácnosti a ako generačnú skúsenosť mladých žien zo Slovenska. Spolu s profesorom Danielom Millerom, ktorý v rámci projektu robil rozhovory s rodinami, pre ktoré au pair zo Slovenska pracovali, sme napísali knihu Au pair, ktorá vyšla v roku 2010 vo vydavateľstve Polity. V roku 2013 vyšli Au pair v českom preklade vo vydavateľstve Slon. Projekt podporil The Leverhulme Trust Research Project Grant.
Od roku 2013 pracujem na projekte venovanom plateným prácam v domácnosti na Slovensku a Česku. V rámci projektu sa venujem podmienkam najímania pracovníčok v domácnosti a pracovným a ľudským vzťahom, spojeným s ich najímaním. Analýza rozhovorov s opatrovateľkami detí, upratovačkami a rodinami, ktoré ich najímajú, vyjde v monografii Panie k deťom a na upratovanie: podoby platenej ženskej práce v domácnosti vo vydavateľstve Premedia. Projekt podporil GAČR Projekt 13-11062P.

Vybrané publikace

Knihy:
 • Búriková, Z. a Miller, D. Au Pair. Polity Press. 2010. V českej verzii Slon 2013.
Kapitoly v knihách:
 • Sekeráková Búriková, Z. 2015. „‘Good families’ and the shadows of servitude: au pair gossip and norms of au pair employment“ in Cox, R. (ed.), Au pairs’ Lives in Global Context: Sisters or Servants. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd. 36-52.
 • Sekeráková Búriková, Z. 2014. "Earning money, learning the language: Slovak au pairs and their passage to adulthood" in Makovicky, N. (ed.), Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism: Enterprising Selves in Changing Economies. Farnham: Ashate. 145-161.
 • Búriková, Z. 2011. „Consumerism in Slovak Catholic Homes“ in Soper, K., and Thomas, L. (eds.), Religion, Consumerism and Sustainability: Paradise Lost? Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd. 137-151.
Články v odborných časopisoch:
 • Búriková, Z. Motivácie au pair migrácie zo Slovenska. Slovenský Národopis, 2007, roč. 56, č. 4, pp. 442 - 456.
 • Búriková, Z. Spotreba a výskum reálne existujúceho socializmu. In Etnologické rozpravy, roč. 13, 2006, č. 2, pp. 81 - 91.
 • Búriková, Z. Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. Slovenský národopis, roč. 54, 2006, č. 4, pp. 341 – 356.
 • Búriková, Z. The Embarrassment of Co-presence: Au pairs and Their Rooms. Home Cultures, Volume 3, Issue 2, 2006, pp. 1 - 24.
 • Búriková, Z. ’Christian’ Shops: Morality and Commerce in the Slovak Village. Anthropological Journal on European Cultures. Communities in Transformation. Central and Eastern Europe 12, 2003, pp. 187 - 203.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.