„Motto: Stále je co objevovat.“

Obor:  Sociologie, gender
Pracovna:  3.52
Telefon: 549 49 7090
Email: krizala@fss.muni.cz

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

je socioložka, vyučuje zejména na oboru genderových studií. Zkoumá muže a mužství - mocné i ne/mocné podoby mužství, jejich sociální reprodukci, dále bádá nad genderovými vztahy v rodině.

Profesní zájmy

Realizovala týmový výzkumný projekt z oblasti sociologické analýzy české reprodukční medicíny (stránky projektu zde). Na oboru genderových studií pravidelně vyučuje povinné kurzy Metodologie a Genderové struktury společnosti, mezzi volitelnými pak Muži, mužství a gender. Podílí se na dalších předmětů, například Sociologie medicíny. Vyučovala první genderové kursy na FSS MU (1998), spoluzakládala fakultní Gender Centrum (2000), stála u zrodu genderových studií jako oboru (2003-4), který pak do léta 2009 vedla. Je duchovní matkou Dětského koutku na FSS MU, 5 let byla senátorkou fakultního akademického senátu (z toho 2 roky jeho předsedkyní). Je členkou Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů a jejích dvou pracovních skupin: Muži a genderová rovnost a Změny v českém porodnictví. Je členkou redakční rady časopisů Gender, rovné příležitosti a výzkum, NORMA – International Journal for Masculinity Studies a je jako “review editor” v IPSP International Panel on Social Progress (https://www.ipsp.org/).

Vybrané publikace

  • Šmídová, Iva. 2015. Power challenges for head doctors in maternity hospitals: beyond hegemonic masculinities. Special Issue „Men and masculinities in the European dimension”. Studia Humanistyczne AGH 14 (2): 157 – 177.
  • Šmídová, Iva, Eva Šlesingerová a Lenka Slepičková. 2015. Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. Brno: Masarykova univerzita - munipress.
  • Hearn, Jeff, Iva Šmídová a Ivan Vodochodský (eds). 2015. Muži a mužství/Men and Masculinities (Thematic Issue). Gender, rovné příležitosti, výzkum 16(1).
  • Šmídová, Iva. 2015. Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine. Visual studies: Encounter Imagination. Social Studies/Sociální studia 12(1): 31 - 52.
  • Speier, Amy, Iva Šmídová and Hubert Wiercinski (eds.). 2014. Health And Medicine: Post-Socialist Perspectives (Thematic Issue). Sociologický časopis/Czech Sociological Review  50(6).
  • Hearn, Jeff, Irina Novikova, Keith Pringle, Iva Šmídová, Gunilla Bjerén, Marjut Jyrkinen, LeeAnn Iovanni, Fátima Arranz et. al. 2013. Studying Men´s violences in Europe. Towards a Research Framework. Örebro: Örebro university, Centre for Feminist Social Studies.
  • Slepičková, Lenka a Eva Šlesingerová a Iva Šmídová. 2012. Biomoc a reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext. (Biopower and Reproductive Biomedicine: a Conceptual Inspiration for Czech Sociology of Medicine.) Sociologický časopis/ Czech Sociological Review 48(1): 85-106.
  • Jarkovská, Lucie, Kateřina Lišková a Iva Šmídová. 2010. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. (With gender to the market. Educational strategies and decissions of 15years old students). SLON Praha.
  • Šmídová, Iva. 2009. Changing Czech Masculinities? Beyond „Environment And Children Friendly“ Men. In Oleksy, Elzbieta (ed.) Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. Routledge. Pp. 312 – 334.
  • Šmídová, Iva. 2005. The Czech Republic: Domination and Silences. In Pringle, K. Hearn, J. et al. Men and Masculinities in Europe. Whiting & Birch, London. Pp.  219-230.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.