„Motto: “There is more to life than increasing its speed.” (Mahatma Gandhi)“

Obor:  Sociologie
Pracovna:  3.69
Telefon: 549 49 6854
Email: szalo@fss.muni.cz
   

Informace na stránkách univerzity

Odkaz do Informačního Systému

Odborné zaměření

Kulturní sociologie, Sociální teorie

Profesní zájem

formování identit, kulturní pamět, transnacionální migrace

Osobní zájmy

 jazz, běhání, knihy

Vybrané publikace

  • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vynalezená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního traumatu. In: Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2014. s. 195-210. ISBN 978-80-246-2689-5.

  • SZALÓ, Csaba, Apolónia SEJKOVÁ a Ivana RAPOŠOVÁ. Zabúda Brno na Zbrojovku? Praktiky formovania urbánnej pamäti prostredníctvom individuálnej angažovanosti aktérov. Sociální studia, 2013, roč. 10, č. 4, s. 79-105. ISSN 1214-813X.

  • SZALÓ, Csaba. European Identity Politics. In: Michael T. Gibbons. The Encyclopedia of Political Thought. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Inc., 2014. s. 1176-1178. ISBN 978-1-118-47439-6

  • SZALÓ, Csaba. Symbolická alchymie na literárním poli. In: Pierre Bourdieu. Pravida umění : Geneze a struktura literárního pole. Brno: Host, 2010. s. 447-473. ISBN 978-80-7294-364-7.

  • SZALÓ, Csaba. Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu. Sociální studia, 2009, roč. 6, č. 1. ISSN 1214-813X

  • HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88. ISSN 0038-0288.

  • SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-136-9.

  • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006. s. 117-142. ISBN 80-7325-111-6.

  • SZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit. Sociální studia, 2006, roč. 3, č. 1, s. 145-161. ISSN 1214-813X.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.