Doktorandi

ŘEŠITEL ŠKOLITEL PROJEKT
Bedrošová Marie Šmahel Hráči role-playingových her jako představitelé prozumentského a rozptýleného publika
Bek Tomáš Nedbálková Pavučina nejistoty: příčiny a podoba prekarizované práce v hyper/super marketech
Bělehradová Andrea Lišková Aktivní stárnutí a sex: Analýza sexuologických přístupů
Botiková Zuzana Marada Reprodukcia kultúrnej pamäte a kolektívnych identít v medializovanom športe
Carboch Radek Konopásek K dualitě ne/normálního: každodennost péče v procesu deinstitucionalizace
Doseděl Tomáš Katrňák Měnící se role vzdělání na trhu práce
Drdová Lucie Saxonberg From Steel to Plush. Symbolic Boundaries, Authenticity and Plagiarism in the BDSM Subculture
Gažová Lívia Ferenčuhová Reprezentácia plánovania na západe v československej architektonickej tlači v období 1945-1989
Hadarová Lenka Marada Performance a materiálna kultúra v reenactmente
Honelová Michaela Vidovićová Sociologické aspekty anti-ageingových ošetření a jejich percepce ženami ve vyšším věku ve vztahu k vlastní kráse
Hrubá Lucie Katrňák Nerovnosti ve vzdělávání
Jelínek Matouš Konopásek Vzdělávací strategie neziskových organizací, financujících institucí a romských rodin na poli vzdělávání romských dětí v České republice
Kissova Lenka Jaworsky Etnizovaný sociálny štát: Rómovia v sociálnych politikách na Slovensku - Rámec bezpečnosti a rizika
Klein Martin Katrňák Transfer of professional development content to classroom teaching
Kočková Jana Ferenčuhová Proměna post-socialistického sídliště: komparativní studie
Kotašková Eva Marada Z produkce uhlí k produkci divočiny: etnografie Špicberských ostrovů
Kubala Petr Barša; Kmen Provázků: Etnografická studie avantgardního divadla
Szaló (konzultant)
Lakomý Martin Kreidl Proměny rolí ve vyšším věku a jejich důsledky
Láníková Marie Lišková Vztah ženského aktivismu, expertního vědění a politické moci v době státního socialismu v Československu
Lokšová Terezie Konopásek Občanská participace v rozvoji českých měst
Moravanská Lucia Lišková Kriminalita v období socializmu
Mohammadi Elaheh Nedbálková; “Narratives of Motherhood: The Experience and Identity Formation of Two Generations of Iranian Mothers in Iran”.
Jaworsky (konzultantka)
Norquist Jeffrey Alan  Jaworsky Culture and Technology Adoption
Novák Martin Nedbálková Komunitní terénní týmy v procesu transformace psychiatrické péče v České republice
Nový Tomáš Szaló High culture vs. Low culture? Sociologie videoher
Paul Tomáš Szaló Žitá zkušenost bojových umělců: Analýza tělesnosti
perspektivou Deleuzeho a Guattariho
Pecka Vojtěch Nedbálková Vztah materiality a společnosti — Proces transformace „surových materiálů“ do kapitálových toků
Radanovičová Jana Šmídová Sociologie medicíny - porodní asistentky na pomezí diskurzů vědění
Rapošová Ivana Szaló Ethnic diversity in globalizing Central European cities: Brno, Bratislava, Vienna
Rétiová Alica Szaló; Kultúrno-sociologická analýza predvolebnej kampane: naratíva, ikony, symboly, metafory v politických bojoch o moc
Jaworsky (konzultantka)
Slavík Lukáš Macek Dělat soukromí: Význam soukromí v životě mladých
aktivních youtuberů a youtuberek
Sejková Apolónia Szaló Spôsoby ospravedlňovania v kontexte stredoeurópskych urbánnych premien
Slezáková Katarína Nedbálková Robenie triedy: Etnografická štúdia robotnícky žien
Synek Michal Konopásek Jak se dělá dobré jídlo v institucionální péči: ne/schopnost v repertoárech stolování
Šedovičová Michaela Kreidl Analýza postojov voči imigrantom v európskych krajinách.
Vajbarová Daniela Metyková Redakční kultura a její návaznost na pracovní podmínky u českých médií veřejné služby genderovou optikou
Váňa Jan Binder Analýza konstrukce dis/kontinuity mezi obdobími před a po revoluci v roce 1989 v české próze
Vondráčková Lucie  Rabušic Hormonální antikoncepce, zdravotní komplikace a životní dráha
Žádnik Štěpán Macek Konvergentní publika a nelegálně distribuované audiovizuální obsahy: Role významných druhých v ustavování uživatelských praxí
Žilinčíková Zuzana Kreidl Rozpad nezosobášeného súžitia: zmapovanie fenoménu a jeho dôsledkov naprieč Európskymi krajinami

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.