Soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“

15. 5. 2018

Ředitel Ústavu populačních studií, FSS MU vypisuje soutěž o nejlepší studentský článek založený na datech z výzkumu „Generations and Gender Survey“.

Cílem soutěže je symbolicky a finančně ohodnotit mimořádné výzkumné a publikační aktivity studujících v oblasti sociologie a populačních studií založené na zmíněném výzkumu.

Do soutěže mohou své odborné empirické studie (rukopisy, vydané články) přihlásit studující FSS MU bez ohledu na studovaný obor/stupeň studia a to nejpozději do 15. 5. 2018.

Nominace zasílejte na ggp@fss.muni.cz, k nominaci přiložte navrhovaný rukopis (v případě, že se jedná o rukopis v recenzním řízení, přiložte potvrzení redakce o zahájení recenzního řízení). V případě, že je nominován rukopis, měl byt splňovat formální požadavky na výzkumnou stať dle zadání některého oborového odborného časopisu (např. Sociologického časopisu, Demografie, případně Sociálních studií.)

Všichni autoři nominovaného textu musejí být k datu nominace studenty FSS MU. Studie musejí ve své empirické části pracovat s českými a/nebo mezinárodními daty z výzkumu „Generations and Gender Survey“. Přístup k datům lze získat na http://www.ggp-i.org/data/.

V soutěži budou finančně ohodnoceny tři nejlepší studie a to částkami 30000 Kč, 20000 Kč a 10000 Kč.

O pořadí v soutěži bude rozhodovat komise sestavená ředitelem ÚPS.

Více článků

Přehled všech článků