Jak dále studovat GENDER v Brně

28. 2. 2018

S celostátní transformací studijních oborů ve studijní programy potkaly Genderová studia na FSS MU v Brně některé změny. Do konce února 2018 můžete podat přihlášku do bakalářského studia oboru genderová studia v jeho původní podobě – jako dvouoborového. Garantujeme plné studium včetně jeho plnohodnotného dokončení a diplom z genderových studií dle dosavadních pravidel.

Pokud vás zajímá problematika vztahů žen a mužů ve společnosti, genderové analýzy, studia sexuality ze sociologické perspektivy, ale ke studiu na vysoké škole se přihlásíte až v dalších letech, stále můžete studovat gender. Od akademického roku 2019/2020 se otevře specializace gender v rámci jednooborového bakalářského studia programu sociologie. Vedle společného základu a profilových sociologických předmětů máte příležitost získat ucelenou sadu základních poznatků z klíčových předmětů zaměřených právě na genderová studia. Součástí přeměny jsou i kroky k tomu, jak provázat bakalářský a magisterský stupeň. Proto již nyní připravujeme navazující magisterskou specializaci genderu v rámci programu sociologie. Ta bude mít v rámci nového systému studijních programů jasněji ukotvenou podobu ve srovnání s tím, jak profilace v magisterském studiu katedry fungovaly dosud.

Více článků

Přehled všech článků